Het eerste contact is het belangrijkste. Vlotteam wil dat zo zorgvuldig mogelijk doen. Een nieuwe klant die onaangemeld voor onze deur staat, laten wij niet in de kou staan. Binnen, in de warmte van het kantoor maken wij een afspraak met een van onze intakers. Tot die tijd zoekt de nieuwe klant een tijdelijk onderdak elders, een pastorie, een kennis of familie. Als uit het intakegesprek en de analyse van het dossier van de aanmelder blijkt dat de aanmelder voldoet aan alle voorwaarden voor opname, dan wordt een tijdelijk contract gesloten waarin de dienstverlening van VLotteam aan de klant wordt vastgelegd. Vaak gaat het dan om een contract voor drie maanden, dat daarna telkenmale kan worden verlengd, als daar redenen voor zijn. Hoe blijkt of je aan de voorwaarden van Vlotteam voldoet? Wij proberen dat hieronder uit te leggen.

Aanmelding kan telefonisch op 045 5717887 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Direct bezoek aan ons kantoor leidt alleen tot een afspraak voor een gesprek later.

Uitgangspunt
Vlot bepaalt op basis van eigen criteria wie wel of niet in aanmerking komt voor hulp. Het verzoek om hulp komt van de klant zelf, een doorverwijzende instantie, een advocaat, een ambtenaar, een arts, een vertrouwenspersoon.
De intakers leggen telefonisch een eerste contact met de hulpvrager en maken een afspraak voor de start van de intakeprocedure. Aan deze procedure kan een eigen tolk (fysiek aanwezig of per telefoon of Teams) of vertrouwenspersoon worden toegevoegd.

Criteria voor toelating

1. Regiobinding
Het werkgebied van Vlotteam omvat Zuid-Limburg, te weten de acht gemeenten in de regio Parkstad, de zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland en sinds oktober 2016 de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek (zie voor een volledige lijst het eind van dit artikel). Personen die langer daduimn 3 maanden in een van deze regio’s hebben gewoond, komen in beginsel in aanmerking voor hulp. Aanmeldingen zonder deze regiobinding worden niet in behandeling genomen. Waar mogelijk wordt verwezen naar collega-organisaties van Vlot elders in Nederland.

2. Juridisch perspectief of terugkeer
Klanten die naar het oordeel van het intaketeam geen enkel uitzicht hebben op een (nieuwe) juridische procedure en of niet wensen terug te keren naar het land van herkomst krijgen een negatieve indicatie. Zou in Zuid-Limburg in 2017 alsnog een shelter kunnen worden gerealiseerd, dan is juist daar plaats voor klanten zonder perspectief en of de mogelijkheid terug te keren naar hun thuisland. Tot dat moment kunnen in beperkte mate ook kansloze vluchtelingen uit de regio’s Parkstad en Maastricht bij VLotteam worden toegelaten. Zij komen daarmee vanzelf op de wachtlijst voor de shelter.

3. Status
Vlot kent alleen opvang van alleenstaanden of alleengaanden. Gezinnen die bij Vlot om hulp aankloppen worden verwezen naar de gezinslocaties van de IND. Een uitzondering wordt gemaakt voor een alleenstaande (moeder) met een of meerdere kinderen, al zijn de opvangmogelijkheden van Vlot daarvoor beperkt.

4. Kwetsbaarheid
Als bij aanmelding of verloop tijdens verblijf bij Vlot duidelijk wordt dat een klant geen kans op een procedure maakt, niet terug kan naar het herkomstland, een binding heeft met Zuid-Limburg, en niet deel uitmaakt van een gezin, en niet in de illegaliteit kan overleven, dan kan Vlot besluiten deze persoon (opnieuw) als klant op te nemen vanwege zijn verhoogde kwetsbaarheid.

Gemeenten Parkstad: Heerlen, Voerendaal, Brunssum, Nuth, Onderbanken, Landgraaf, Kerkrade, Simpelveld.
Gemeenten Maastricht-Mergelland: Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals.
Gemeenten Westelijke Mijnstreek: Sittard-Geleen-Born, Beek, Schinnen, Stein.