8plus5

Deze rekensom klopt niet, zult u zeggen. 8 + 5 is immers gelijk aan 13. Of is dit misschien een of andere wiskundige formule? Niets van dit alles. Dit verhaal gaat over Mohammed, die als 17-jarige in 2008 alleen en zonder noemenswaardige opleiding vanuit Afghanistan naar Nederland vlucht nadat beide ouders vermoord zijn door de Taliban.
De route naar Nederland verloopt via Pakistan naar Turkije. Vervolgens lang wachten in Istanbul, opgesloten in een huis, op een seintje van de mensensmokkelaar. Want zonder mensensmokkelaar ben je nergens. En zonder geld al helemaal niet want het verdienmodel van de smokkelaars is zeer simpel. Veel geld voor weinig of geen comfort en heel veel risico’s. Smokkelaars runnen immers geen reisbureaus. De levensgevaarlijke oversteek van Turkije naar Griekenland in wrakke bootjes staat inmiddels bij nagenoeg iedereen op het netvlies. Tenslotte volgt de reis via Italië naar Nederland. Na ettelijke maanden ben je dan in het ‘beloofde land’.
Een nieuwe tocht begint. Deze reis verloopt via de IND, COA, om de haverklap verhuizen van het ene azc naar het andere, advocaten - in het geval van Mohammed vier - rechtbanken en vooral wachten op telkens weer een nieuwe, teleurstellende beslissing.
Mohammed vroeg eind 2008 voor de eerste keer asiel en moest wachten tot eind 2011 op een definitieve uitspraak van de Raad van State. Momenteel duren de procedures gelukkig veel korter, soms maar enkele maanden. Daarna volgden vier nieuwe asielverzoeken, waarvan drie op grond van zijn bekering tot het christendom eind 2012. Alles bij elkaar een uitputtende reis van 8 jaar en 5 asielverzoeken, die begin oktober leidde tot 1 vergunning.
 
Sinds eind 2013 fungeerde VLot als zijn reisbegeleider door hem onderdak, leefgeld en vooral (juridische) steun te geven. Zonder die steun van VLot zou Mohammed zijn reisdoel waarschijnlijk niet gehaald hebben. En de lezer mag gerust aannemen dat na de afwijzing van zijn vierde asielverzoek midden 2015 ook zijn begeleiders van VLot de moed in de schoenen zonk. Want als er een man serieus bezig is met zijn geloof, dan is dat Mohammed. Hij gaat elke week trouw naar de kerk, studeert op de bijbel en praat met andere geloofsgenoten over het geloof. Hoe bewijs je in godsnaam de IND en de rechters na twee vergeefse pogingen dat jouw bekering geloofwaardig is? Een nieuwe asielprocedure start je niet zomaar. Simpel stapelen is niet aan de orde. In het geval van Mohammed moet je bewijzen wat er veranderd is rond je geloof vergeleken bij je vorige procedure. Alles wat in de vorige procedures aan de orde is gekomen zoals het proces van je bekering, is van tafel en je begint noodgedwongen opnieuw. Nieuwe feiten heet dat, een novum in juridische termen.
 
Enfin, in het geval van Mohammed ging hij op advies van zijn advocate, Petra Kramer uit Sittard, naar de PKN – koepel van Protestantse Kerken in Nederland - in Utrecht voor een interview. Het deskundigenrapport van de PKN is kraakhelder: “Er is geen zweem van twijfel over de authenticiteit van zijn geloof”. In zijn derde procedure gelooft de IND hem nu wel en krijgt hij op één dag zijn verblijfsvergunning.
 
Mohammed begint nu aan zijn volgende reis en ook die zal niet zonder obstakels zijn. Maar Mohammed heeft bewezen dat hij problemen aan kan. Zijn geloof helpt hem daarbij.