In vorige nieuwsbrieven vroegen wij jullie aandacht voor de deplorabele staat waarin veel gebitten van onze klanten verkeren. Voor de behandeling daarvan zijn zij en ook wij niet verzekerd. Dat artikel leverde toen spontaan enkele donaties op. Daarvoor nogmaals dank. Onze klant in kwestie, Mohammed Al S. is met deze donaties goed geholpen.
Onze lopende kosten worden gedekt uit subsidies van de gemeenten aangevuld met een exploitatiebijdrage van het Leger des Heils. Voor onvoorziene uitgaven, zeker als het om flinke bedragen gaat, willen wij graag kunnen terugvallen op een potje onvoorzien. Voorbeelden waarvoor dat gebruikt kan worden?
Een klant mist een originele geboorteakte uit het land van herkomst. Zonder dat bewijs kan hij in NL niet aantonen te zijn wie hij zegt dat hij is. Het opsporen van deze akte, het naar NL laten brengen ervan, is prijzig. Voor dat doel staat het potje in beginsel open. De sanering van een gebit, de kosten van een pyschologisch of orthopedagogisch rapport dat een nieuwe asielprocedure kansrijker maakt, allemaal voorbeelden van eenmalige uitgaven waarvoor wij niet op de lopende begroting kunnen terugvallen. Aan het aanvragen van een Laisser-passez (LP, eenmalig reisdocument dat in de plaats komt van een paspoort) zijn kosten verbonden. Ook die kunnen uit dat potje. Nog meer voorbeelden? We sluiten soms met een klant een lening af omdat deze voor een torenhoge uitgave staat of schulden heeft gemaakt. In schappelijke termijnen komt deze lening weer terug bij ons. De oogarts schrijft een nieuwe bril voor. Betaling uit het reservepotje. Daaruit ook de kosten van een serie fysiotherapie om de klachten van een hernia te verlichten.
Deze week brak het bovengebit van klant Al B. Reparatie daarvan is dan weer 150 euro. Het potje brengt uitkomst.

Het is het geld uit donaties, klein en groot, die mogelijk maken wat anders onmogelijk bleef. Voor die bijdrage, van bekenden en anonieme gevers, danken wij jullie. Ook in 2018 kunnen wij uit dat potje eenmalige kosten voor klanten dekken. Jij kunt dat potje voeden door te doneren op NL41 RABO 0157 3988 89 t.n.v. Stichting Leger des Heils Limburg/Brabant, onder vermelding fonds Vlotteam. Als je bij de overmaking naam en adres vermeldt, kunnen wij u persoonlijk daarvoor bedanken.

Ella VogelaarDe laatste tijd kunnen wij met succes terugvallen op financiële steun van de Ella Vogelaarstichting https://stichting-ellavogelaar.nl/. Deze ondersteunt ongedocumenteerde vrouwen met of zonder kinderen. Op hun site een aanvraagformulier. In de regel reageert de organisatie binnen enkele dagen.