Veel van onze klanten hebben een sterk verwaarloosd gebit. De onvoorziene uitgaven voor noodzakelijke ingrepen in het gebit zijn zo goed als kwaad uit het reservepotje van stichting VLot betaald. Daarvan komt de bodem in zicht. Help ons op het eind van dit jaar dat potje weer zo te vullen dat we ook in 2019 het ergste tandleed kunnen verzachten. Wij zien een donatie graag tegemoet op rekeningnummer NL41 RABO 0157 3988 89 t.n.v. Stichting Leger des Heils Limburg/Brabant, onder vermelding van VLotteam.