Het werkjaar 2023 was wederom een enerverend jaar. Mede door de omstandigheden gedwongen hebben we het werkgebied wat opgerekt om incidenteel ook klanten op te nemen die net buiten de regio Zuid-Limburg vallen. Blijft staan dat we blijven werken in opdracht van de gemeenten Heerlen en Maastricht in de regio Zuid-Limburg. De kosten voor klanten buiten die regio, denk aan Sittard-Geleen en Echt, worden vergoed uit een bijdrage van het Leger des Heils.

In een uiterst compacte werksetting van enkele beroepskrachten en vrijwilligers en met medewerking van ons bekende asiel- en familierechtadvocaten proberen wij onze klanten voor te bereiden op een reguliere of herhaalde asielaanvraag. De resultaten zijn ook in 2023 alleszins redelijk te noemen. Nog steeds halen klanten van ons, of zij die dat eerder waren maar hun verblijfsvergunning afwachten in een AZC, de beschikking van de IND over hun verblijfsvergunning op. Ook vertrekken nog steeds veel klanten bij ons MOB (met onbekend bestemming) bij beeindiging van het cotract of nadat gebleken is dat er geen juridische perspectief voor hen in NL bestaat.

Meer over de resultaten van het werkjaar 2023 lees je hier.