we need your helpOp 1 juli 2021 liquideerde de stichting Vlot Zuid-Limburg. Het batig saldo van 25.000 euro ging over naar het Leger des Heils, onder de voorwaarde dat dit bedrag uitsluitend bestemd is voor klanten van het VLotteam. Het geld wordt nu zuinigjes ingezet voor onvoorziene, eenmalige uitgaven waarmee klanten worden geconfronteerd. Aan particulieren en kerken die ons tot 1 juli giften en donaties zonden hebben wij in juli gevraagd hiermee vooral door te gaan. Inmiddels blijkt dat ze hier ruim gehoor aan hebben gegeven. Over 2020 werd een bedrag van 2.500 euro ontvangen en doorgesluisd naar het VLottteam.

Wilt u ons werk doneren, dan kan dat door overmaking van uw bijdrage op bankrekening NL41 RABO 0157 3988 89 t.n.v. Stichting Leger des Heils Limburg/Brabant, onder vermelding van Vlotteam. Dat laatste is van belang om uw donatie gericht door te kunnen sluizen naar het VLotteam. Het Leger des Heils heeft ook de ANBI status waardoor ook deze giften aftrekbaar zijn voor de belasting.