Leger des Heils Welzijn- & Gezondheidszorg Limburg - Brabant

Het Leger des Heils W&G Limburg-Brabant maakt deel uit van de landelijke stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) en is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie.

Zonder onderscheid des persoon verlenen wij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.

Ons werkgebied strekt zich uit over de provincies Limburg en Brabant. Ongeveer 225 professionele, betaalde medewerkers en meer dan 190 vrijwilligers zetten zich in voor diverse groepen cliënten. Wij bieden hulp aan mannen, vrouwen en kinderen, zonder enige vorm van discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Wij willen er zijn - onvoorwaardelijk - voor mensen zonder helper.

Iedereen doet ertoe! Iedereen is waardevol, iedereen mag erbij horen! Het Leger des Heils is daar waar de waardigheid van mensen wordt aangetast en mensen er niet bij mogen horen. Het gaat om mensen die sociaal uitgesloten raken. Om gezinnen, kinderen en volwassenen.

Leger des Heils is een flexibele praktische zorgorganisatie.

Voor wie zijn we er?

Ze willen aanvankelijk niet. Andere organisaties of hulporganisaties wijzen hen af. Ze begrijpen het niet. Er is een stoornis. Schulden vallen hen zwaar. Ze overtreden de wet. Ze zijn hun woning kwijt. De opvoeding is te moeilijk. Ze hebben en krijgen nauwelijks werk. Ze trekken heen en weer. Ze worden als lastig ervaren. Ze zijn verslaafd. Bij de grootouders was het ook al zo.

Hoe werken wij?

Gedreven. Vastberaden. Actief. Doorzetten. Altijd nieuwe kansen. Geduld. Steeds opnieuw. Bewogen en bereid. Niet alledaags. Praktisch. Snel. Fysieke noden eerst. Heel de mens. Kaders zijn uitdagingen. Richtinggevend aanwezig. Kleine stapjes. Persoonlijk. Herstelgericht.

Samen met vrijwilligers, ervaringswerkers en professionals staan we klaar voor de meest kwetsbaren onder ons.

Wat bieden we?
Maatschappelijke opvang, groepsbegeleiding, individuele begeleiding, beschermd wonen en algemene voorzieningen in de buurt en op straat.

Contactgegevens:

Bedrijfsbureau
Kolonel Millerstraat 67
6224 XM Maastricht
Telefoon: 043-3503384

Website: www.legerdesheils.nl/limburg-brabant
Twitter:     https://twitter.com/legerdesheilslb

Facebook: https://nl-nl.facebook.com/pages/Leger-des-Heils-LimburgBrabant/317807881677942

http://vimeopro.com/legerdesheils/video/video/43603034