schrijft het VLotteam in haar jaarverslag, het eerste na de fusie met het Leger des Heils.

​VLotteam heeft ook in 2017 weer bewezen voor vele asielzoekers het laatste redmiddel te zijn. Afgelopen jaar hebben we in Heerlen en Maastricht samen 54 asielzoekers onderdak geboden en begeleid. Een lichte stijging vergeleken bij de jaren ervoor. Volgens Rob Gulpen van VLotteam komt dat doordat steeds eerder contracten met klanten worden afgebouwd als er geen enkele juridisch perspectief meer is in Nederland en terugkeer tot de onmogelijkheden hoort. Als de klant zelfstandig ‘buiten’ in de illegaliteit kan overleven, begeleiden we hem (haar) in een periode van enkele maanden naar die zelfstandigheid.
In 2017 is aan 24 asielzoekers ‘nee’ verkocht aan de voordeur. Elke afwijzing doet pijn. In het beste geval verwijst VLotteam naar collega-organisaties elders in het land. Afwijzingen hadden meestal te maken met het ontbreken van een binding met de regio Zuid-Limburg. Ook asylanten die nog een asielprocedure hadden lopen, maar inmiddels al na een negatieve beslissing van de IND door de rechter in het ongelijk zijn gesteld, moet VLotteam een ‘nee’ verkopen.
De meeste klanten van VLotteam komen uit Afghanistan (13), op afstand gevolgd door mensen uit de landen als Guinee (5) en Irak (6). Bijna allemaal landen die nog in (oorlogs)conflict zijn, instabiel of weinig tolerant zijn voor homofielen en andersgelovigen of die geen bescherming bieden aan vrouwen die vluchten voor besnijdenis. Waar met hulp van VLotteam een herhaalde asielaanvrage is gestart baseren die zich in veel gevallen op homoseksualiteit, afvalligheid van de islam of bekering tot het christendom. Redenen genoeg om hier in Nederland daarvoor bescherming te vragen, waar deze in het land van herkomst niet kan worden gekregen. 

​De vele Afghanen (in Maastricht) zijn voormalige asielzoekers (AMV-ers) die op jonge leeftijd naar Nederland gevlucht zijn. Tot de leeftijd van 18 jaar worden ze hier door Xonar/NIDOS/COA goed opgevangen. Velen van hen komen daarna niet in aanmerking voor een verblijfsstatus of hebben nog een lopende procedure. Vlotteam is dan voor hen een voorlopige veilige haven. Door het vertrek van de AMV-opvang uit Maastricht zal de aanwas daar van Afghaanse jongeren de komende tijd afnemen.
Bijzondere zorgen heeft het VLotteam voor de zes klanten die zo mentaal kwetsbaar zijn dat zij de illegaliteit in Nederland niet zouden overleven. Met hulp van externe gedragsdeskundigen probeert de organisatie deze klanten sterker te maken. Dat zal lang niet bij iedereen lukken.
De individuele en groepsbegeleiding van onze klanten is voor de medewerkers, veelal vrijwilligers een zeer zware en qua tijd zeer intensieve opdracht. De opnamestop medio 2017 is dan ook het gevolg van maximale belasting van de begeleiders in die periode.
Sinds in Maastricht de twee panden aan de Korvetweg (foto) zijn betrokken en in Heerlen enkele kamers omgetoverd zijn in tweepersoonskamers is de maximumopvangcapaciteit van de organisatie 26 bedden (8 in Maastricht en 18 in Heerlen). In Maastricht wordt nog ingezet op een derde pand en is aan woningcorporatie Servatius, de eigenaar, verzocht de capaciteit van elk huis van vier naar vijf te mogen verhogen. Voorlopig staat het bestemmingsplan dat niet toe.​
VLotteam biedt vluchtelingen onderdak, leefgeld, juridische en medische hulp. Enkele klanten wonen bij kennissen, familie, in een kerk of klooster. Klanten van VLotteam krijgen via hen toegang tot medische en psychiatrische hulp.
Veel klanten nemen deel aan een of meer activeringsprogramma’s. Wil de klant terugkeren dan wordt hij door deelname aan de programma’s van WereldWijd in Eckelrade, daarop voorbereid. Ambachtelijke vaardigheden moet de slaagkans bij terugkeer vergroten. Zoekt de klant zijn toekomst in Nederland, dan is verplichte deelname aan taallessen en vrijwilligerswerk een goede opstap naar dat verblijf.
Bij VLotteam verbleven op 31-12-2017 32 klanten, de meeste (23) daarvan in afwachting van de start of het verloop van een herhaalde asielprocedure. Bij zes klanten was sprake van langdurige humanitaire opvang omdat deze klanten de illegaliteit niet zouden kunnen overleven. In de loop van 2017 vertrokken zeven klanten met onbekende bestemming, voor een deel door vertrek naar België. Op eigen benen gingen in 2017 13 klanten staan, zij wonen nu bij kennissen of verwanten. Twee klanten kregen in dat jaar een verblijfsstatus. Dat is een laagtepunt in het bestaan van VLotteam, te wijten aan de fors aangescherpte regels waarmee de IND werkt. Een klant keerde terug naar zijn vaderland. Tenslotte, een klant werd langdurige in detentie vastgezet.
Meer weten over de resultaten 2017, klik hier. Bij VLotteam aan de slag als vrijwilliger, mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.