Afbeeldingsresultaat voor stopIn het afgelopen jaar meldden zich bijna 50 mensen aan om klant van VLotteam te worden. Om meerdere redenen konden wij met die meldingen niets doen en moesten wij 'nee' verkopen aan de voordeur, via de mail of telefoon. Zo was er het grootste deel van het jaar een opnamestop, die de komende maand hopelijk kan worden opgeheven. In schrijnende noodgevallen is er een enkel noodbed voorhanden.

Ook voldeden veel meldingen niet aan het criterium van binding met deze regio en kwamen de melders uit andere delen van het land. Opmerkelijk veel meldingen komen de laatste tijd van mensen die eerder in de AZC's Echt, Weert en Baexem hebben gezeten, zeg de regio Midden-Limburg. In deze regio is geen enkele georganiseerde opvang aanwezig, buiten enkele parochies die wel eens een asielzoeker huisvesten.

Waar dat kan worden mensen doorverwezen naar collega-organisaties, zoals Vluchtelingen in de knel in Eindhoven en STIL in Utrecht. Ook opmerkelijk is het aandeel volstrekt kanslozen onder de melders. Als bij een eerste toetsing van het dossier blijkt dat er geen enkel vooruitzicht is op een herhaalde asielaanvraag (hasa), ook dan kunnen wij geen onderdak bieden.

Het is hartvochtig om enkele keren per week mensen de deur te moeten wijzen. Hopelijk went dat nooit.