Nog een korte tijd te gaan, maar nu al is duidelijk dat we dit jaar niet snel zullen vergeten. De staat der Nederlanden heeft haar eisen aan procedures van asielzoekers verder aangescherpt. Lees het artikel van collega Huub Keybets in deze nieuwsbrief. Kon een tot het christendom bekeerde Irakees of Afghaan eerder nog rekenen op een willig oor bij de IND, het afgelopen jaar laat zien dat bekering en geaardheid steeds vaker als ongeloofwaardig worden afgedaan of dat deze, volgens de IND, geen beletsel zijn omP terug te keren naar het herkomstland.
Dat trekt diepe sporen door onze organisatie. Klantbegeleiders moeten steeds intensiever klanten gaan voorbereiden op hun geloofwaardigheid bij de IND. De man of vrouw moet zijn geloof of geaardheid nog overtuigender kunnen uitdragen. Ook van advocaten vraagt dat om een intensere begeleiding.
Verontrustend is ook het grote aandeel klanten dat psychische en of psychiatrische hulp nodig heeft. Nu wachten sommige klanten al meer dan vijf maanden op een intakegesprek voor traumabehandeling bij een plaatselijke GGZ-instelling. Overigens, na zo’n wachttijd kan het nog wel nog eens drie maanden duren voordat tot behandeling wordt overgegaan. Wij vinden dat onmenselijk.
In 2018 zijn onze drie Heerlense panden binnen en buiten fors onder handen genomen, waarvoor dank, gemeente Heerlen. Het laatste pand komt in december aan de beurt. Bewoners worden tijdelijk elders ondergebracht, drie zijn verhuisd naar een pand van ons in Maastricht, de anderen keren na de kerst terug. In Maastricht konden wij medio 2018 intrekken in twee panden van corporatie Servatius, dankzij de inzet van het Leger des Heils Elk pand is geschikt voor vier personen. In december is daar nog een derde pand bijgekomen. Met de wijk is vooraf overlegd over de komst van onze klanten en over afspraken om overlast te voorkomen. Praktijk leert dat dit, met wat vallen en opstaan, ook goed lukt nu.
En dan is er de opnamestop. Bijna het hele jaar hebben wij geen nieuwe klanten opgenomen, of alleen in bijzonder urgente omstandigheden en om humanitaire redenen. De begeleiding van klanten vraagt steeds meer tijd en energie. Die is bij onze (veelal vrijwillige) collega’s niet onbeperkt aanwezig. De tijd per klant neemt toe. Het juridische uitzoeken van kansen of onmogelijkheden vraagt zeer gespecialiseerde inzet. We zullen de komende maanden nog strenger aan de voordeur moeten selecteren.
VLotteam moet nu al rekening gaan met tijdige aanvulling van ons team. Dat kan van buitenaf of via de moederorganisatie Leger des Heils. We realiseren ons dat we geen groot schip zijn, slechts een bescheiden vlot. Maar wel een die op haar toekomst is voorbereid.

Rob Gulpen