Er zijn veel soorten van illegale mensen die op straat komen te staan. In de traditie van het Leger des Heils kiest het VLotteam voor de zwaksten eerst. Je moet dan denken aan mensen die uiterst kwetsbaar blijken te zijn, te vinden bij voormalig alleenstaande minderjarige jongeren, bij mensen met mentale en psychische beperkingen, asielzoekers met nauwelijks scholing en of analfabeten, mensen met keer op keer doodlopende procedures ondanks vele ernstige inspanningen. Dat alles heeft als consequentie dat de maatschappelijke en juridische begeleiding zeer complex en soms erg zwaar is. Het halen van succes (status of terugkeer) is dan ook niet eenvoudig. Toch is de drive om alsnog de humane hand toe te steken erg groot. Hoe pijn doet het om iemand de toegang te weigeren tot een enige voorziening die hem (haar) nog overblijft. Dit betekent dat het VLotteam nog intensiever aan de voordeur de kwetsbaarheid van de asielzoeker in beeld moet brengen. En daar haar toelatingsbeleid meer op moet gaan richten.

Pol Verhelle