unnamedHet VLotteam krijgt regelmatig telefoontjes van asielzoekers die op zoek zijn naar onderdak. Omdat er een cliëntenstop is moet er op dit moment ‘neen’ verkocht worden. Wel worden basale gegevens genoteerd.

Zo meldde zich kortgeleden een man vanuit Kerkrade. Hij blijkt afkomstig uit een relatief veilig Afrikaans land, is al sinds 2006 illegaal in Nederland en woont bij een vriend. Tenminste dat krijg ik in eerste instantie te horen. In al die jaren slechts één vergeefse procedure achter de rug. Dat is opmerkelijk. Ik vraag daarom door en informeer naar zijn asielmotieven. Ook al kunnen we hem geen onderdak bieden, misschien kan ik hem op de een andere manier telefonisch advies geven, zo denk ik. Met lege handen staan voelt nooit fijn. Aan de andere kant van de lijn valt een stilte. Begrijpelijk. Dan vertelt hij dat zijn ouders overleden zijn en dat hij ook verder geen familie meer heeft. Dat is inderdaad geen geloofwaardig vluchtmotief. Maar hij heeft wel forse medische problemen. Daarvoor werd hij ook opgenomen in het ziekenhuis. Een gewone vergunning vanwege medische behandeling? Op dat zelfde moment realiseer ik mij dat dit een zeer moeilijk begaanbare weg is. Het moet immers gaan om een noodzakelijke medische behandeling, Nederland moet het meest aangewezen land voor deze behandeling, financiering deugdelijk geregeld, visum is vereist en een paspoort. Uitstel van vertrek om medische redenen dan? Geen vergunning, maar in ieder geval uitstel. Maar zoals een advocaat ooit omschreef: ‘je moet zowat half dood onderaan de vliegtuigtrap liggen om hiervoor in aanmerking te komen..’ Ik informeer of hij weet heeft van de Regeling voor onverzekerbare vreemdelingen. Als illegaal kan hij zich immers niet gewoon verzekeren. Ook daarvan is hij gelukkig op de hoogte.
Op dat moment komt zijn vriendin (?!) aan de telefoon. Nu pas begrijp ik dat hij al langere tijd een relatie heeft. Ik bedenk dat een gewone vergunning (geen asiel) op grond van gezinsvorming in dit geval een mogelijkheid is. De vriendin heeft een baan (gelukkig geen uitkering), dus dat is geregeld. Paspoort en visum kunnen mogelijk wel een struikelblok zijn. Voor dat visum moet hij immers naar de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. En ook zal hij daar geruime tijd moeten verblijven om de uitkomst van de visum procedure af te wachten. Maar als hij vanwege medische problemen niet kan reizen of daar verblijven, kan hij hier mogelijk onderuit komen.

Nog diezelfde middag stuur ik hen de nodige informatie via de mail. Ook geef ik hen het adres van een advocaat bekend bij het VLotteam. Zij zijn nu aan zet. Makkelijk zal het niet zijn. Maar er is een (klein) perspectief…

Huub Keybets