Jan van Rooij is huisarts in de huisartsenpraktijk in de Maastrichtse wijk Nazareth. Veel Maastrichtse klanten van Vlotteam zijn patiënt van hem. Wij legden Jan een aantal vragen voor.

Maastricht heeft veel vluchtelingen in een uitzichtloze positie. Zij zijn aangewezen op huisartsenhulp zoals die van u. Waarom doet u dat?

Een opmerkelijke vraag, vind ik. Natuurlijk helpt elke huisarts patiënten die op zijn hulp zijn aangewezen, vluchteling of niet. Dat maakt natuurlijk helemaal niets uit.
In onze praktijk tref je veel patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond. Dat maakt voor huisartsen geen verschil. Voor mij zeker niet.
 
Wat vindt u van collega-huisartsen voor wie die hulp aan vluchtelingen niet zo vanzelfsprekend is? Wat houdt hen tegen?
 
Geen idee. Ik ken de Maastrichtse huisartsen als geëngageerd als het gaat over zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Kan niet spreken voor collega’s met een afwijkende mening.
 
Hoe kijkt u als mens en als arts aan tegen de positie van uitzichtloze vluchtelingen?
 
Daarin verschilt de huisarts niet van de mens van Rooij. Deze mensen zijn afhankelijk van de zorg in het gastland Nederland dat hen heeft opgevangen. Zij moeten hier de zorg krijgen die past voor elke inwoner van dat gastland.
 
Wat vindt u dat als deze vluchteling specialistische hulp nodig heeft, deze is aangewezen op het MUMC+ in Maastricht? Hoe ervaart u de samenwerking met dat ziekenhuis als het om vluchtelingen gaat?
 
De ervaring leert dat het MUMC+ alle patiënten behandelt volgens een gelijk protocol. Ik heb daar geen slechte ervaringen mee. De kosten van specialistische hulp in het MUMC+ worden rechtstreeks vergoed door het Centraal Administratiekantoor (CAK).
 
Wijken vluchtelingen die u in de praktijk krijgt in hun klachten, ziektebeeld af van andere patiënten?
 
Gedeeltelijk wel. Traumatische ervaringen hebben invloed op de presentatie van psychische en lichamelijke klachten. In onze praktijk hebben wij daar al jaren ervaring mee en proberen wij daar adequaat op in te spelen.
 
Hebt u een verklaring voor het veel voorkomen van psychische problemen bij veel vluchtelingen? Zijn die klachten ook goed vast te stellen?
 
Zoals eerder genoemd is er relatie van de huidige klachten met trauma’s in het verleden. Die kun je niet los van elkaar behandelen.
 
Kunt u ze daarin voldoende begeleiden of kunt u voor verdere behandeling doorverwijzen? Hebt u ervaring hoe deze doorverwijzing in de praktijk verloopt, naar Mondriaan of PsyQ, bijvoorbeeld?
 
Via de GGZ-lijn kunnen wij daar snel in doorverwijzen. Er is maandelijks overleg met de GGZ, ook over deze patiënten. Dat werkt prima.
 
In onze praktijk merken wij dat de GGZ soms cliënten van VLotteam met psychische problemen niet helpt, bijvoorbeeld omdat traumabehandeling geen zin heeft, als de klant hier niet veilig is. Ook komt het voor dat klanten van ons pas aan de beurt zijn als de reguliere wachtlijst voorbij is.
 
Lijkt mij niet de juiste routing. Patiënten met psychische klachten moeten via hun huisarts adequaat verwezen worden. Prioritering van behandeling dient vastgesteld te worden na een intake .
 
Veel van deze mensen kloppen aan bij VLotteam, dat weer bij u aanklopt. Gaat dat goed of kan dat beter?
 
Alle patiënten met klachten en vragen dienen laagdrempelig bij de huisarts terecht te kunnen. Op welke wijze toeleiding van vluchtelingen naar de huisarts kan gebeuren is een zaak van ons allen. De huidige samenwerking daarin bevalt mij goed.
 
Rob Gulpen