Op 12 maart 2019 heeft advocaat Petra Kramer voor Wesley Damisah de schriftelijke kennisgeving M35-0 ingediend bij de IND. Dat markeert daarmee de start van zijn laatste asielaanvraag. Op 9 oktober laat de Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid weten dat Wesley in Nederland kan blijven. Het had weinig gescheeld of deze asielprocedure was voor Wesley heel anders verlopen. Want op 20 juni, drie maanden nadat de advocaat de aanvraag had ingediend, laat de IND weten dat ‘de aanvraag buiten behandeling is gesteld’. Naar het oordeel van de IND waren de overlegde documenten niet voldoende om een afgewogen oordeel te vellen. Kramer heeft toen met Wesley binnen een paar dagen een zienswijze daarop ingediend en nog enkele documenten overlegd. Op 19 augustus liet de IND weten terug te komen op haar besluit en de procedure alsnog in gang te zetten.
Op zondag 6 oktober leverde Wesley de sleutels van zijn kamer bij ons in (in een mail, hieronder, nam hij afscheid van het hele VLotteam. Hij ging die dag naar de IND, het interview zou zijn de dag erop volgend, maandag 7 oktober. Op het voornemen van de IND is de dag erna door de advocaat gereageerd met aanvullingen en correcties. De dag daarna springt Wesley een gat in de lucht als hij van zijn advocaat hoort dat de beslissing van de IND positief is.
 
En dan te bedenken dat het VLotteam in juni 2018 nog sceptisch was of Wesley het wel zou redden. Er zou geen vooruitzicht zijn op een nieuwe procedure, geen nieuwe feiten en omstandigheden die dit legitimeerden. Gelukkig heeft het team in augustus van dat jaar besloten het contract met hem voort te zetten en zijn nieuwe advocaat te vragen zich voor hem in te zetten en Wesley geduldig en gedegen voor te bereiden op de nieuwe procedure. De uitkomst daarvan is bekend.
 
Rob Gulpen

 

Dit schreef Wesley de ochtend van zijn vertrek naar Ter Apel:


Goodday Ladys And Gentle Men

THANK YOU Everyone in VLOT TEAM!
I Just Want to say I Appreciate Everything the team has done for Me.
The Past Months i spend here is great, i feel at home at all time!
Its been Long i feel comfortable like this And been provided for.
So therefore I really Appreciate Deeply In My Heart
You guys are Good,
Thank You Everyone In VLOT TEAM
Regards

WESLEY
 
BYE...